Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi zalecane warunki transakcji w sklepie internetowym, którego siedzibą jest: ul. Słowackiego 17/16, 72-600 Świnoujście. Sklep działa pod firmą Deco Styl, ul. Słowackiego 17/16, 72-600 Świnoujście (Urząd Miasta Świnoujście). Nip: 677-193-35-66, Regon 356721070. Firma wpisana do ewidencji działalności gospodarczej 2003-07-01, widoczna w CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4e4e8d1f-8e23-4ab6-84db-a9cd71a00cec. Numer rachunku bankowego mBank: 72 1140 2004 0000 3102 1428 7732.
Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:
a) “Konto” – konto , które należy założyć na Stronie, jeśli chcesz złożyć Zamówienie;
b) “Potwierdzenie ” – e-mail potwierdzający wpłynięcie Twojego zamówienia;
d) “Dzień roboczy” – dzień, który nie jest (i) sobotą ani niedzielą, (ii) dniem wolnym od pracy;
e) “Potwierdzenie Zamówienia” – e-mail, w którym akceptujemy Twoje Zamówienie;
f) “Umowa ” – Twoje potwierdzone Zamówienie Produktu bądź Produktów zgodne z niniejszym Regulaminem
g) “Kupujący” – osobę fizyczną składającą Zamówienie na Stronie;
i) “Zamówienie ” – Zamówienie złożone przez Ciebie na Stronie w celu zakupienia od nas Produktu.
j) zastosowane nagłówki służą jedynie ułatwieniu wyszukiwania informacji i nie mają wpływu na interpretację ani rozumienie Regulaminu;
1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym – zwanym dalej Sprzedającym.
2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
3. Sprzedający zapewnia Kupującego, że do poprawnego działania strony internetowej konieczne jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej nie mniejszej niż 1024 px.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
5. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia umieszczony na stronie sklepu. Zamówienie wymaga przeprowadzenia następujących czynności: włożenie produktu do koszyka, podanie adresu dostawy, potwierdzenie złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
6. Zawarcie umowy z Kupującym następuje w chwili złożenia zamówienia, czego potwierdzeniem jest e-mail wysłany na podany adres elektroniczny podany przez Kupującego.
7. Aby Sprzedający mógł zrealizować zamówienie, niezbędne jest, aby Kupujący wypełnił formularz rejestracyjny – podając poprawne dane. Podanie loginu i hasła pozwala na swobodny dostęp do swoich danych w sklepie internetowym.
8. W tytule przelewu za zamówienie, należy wpisać wyłącznie odpowiedni NUMER ZAMÓWIENIA. Numer zamówienia znajduje się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
9. Zamówione artykuły są dostarczana Kupującemu za pośrednictwem Poczty Polskiej lub na prośbę Kupującego za pośrednictwem innej firmy. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości i rodzaju zamówionych artykułów. Koszt jest podany na ekranie zamówienia dla wszystkich produktów znajdujących się w koszyku.
10. Ceny oferowanych artykułów znajdują się na stronie sklepu. Są podane z złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Klient ma możliwość zapłaty za zamówienie przelewem bankowym na konto bankowe.
12. Wysyłka zamówionych artykułów jest realizowana na teranie Rzeczpospolitej Polskiej.
13. Umowa kupna – sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
14. Wszystkie informacje dla Klientów są przygotowane w języku polskim.
15. Sklep ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady produktu.
16. Wszystkie kwestie handlu w internecie obejmują przepisy Kodeksu Cywilnego

Zamówienia ze sklepu internetowego
• Zasady zawierania umowy kupna – reguluje Kodeks Cywilny. Formularz zamówienia wymaga podania prawidłowych danych adresowych niezbędnych do przesłania przesyłki oraz adresu e-mail.

Odstąpienie od umowy

Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może – na podstawie przepisów prawa – odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od otrzymania towaru i wysyłając je na adres Deco Styl Sebastian Załęcki podany w niniejszym Regulaminie. Formularz do pobrania: tutaj.
Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformawania Kupującego o otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedający dokonuje zwrotu wpłaconej kwoty w taki sam sposób w jaki otrzymał ją od Kupującego.

Prawo odstąpienia od umowy (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia “w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.”
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. „Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
„Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.”
„Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Rękojmia

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a.złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b.złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
Prawa autorskie Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U. 94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań do bezpośredniego kopiowania, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki ze strony, tekstów opisów, bez zezwolenia autora jest Z A B R O N I O N E i stanowi naruszenie praw autorskich i podlega karze przewidzianej w Kodeksie Karnym. W przypadku stwierdzenie nieautoryzowanego wykorzystania materiałów – sprawa jest zgłaszana do naszego prawnika.